O nás

Projekt slovenskapriroda.sk je zameraný na informačno-edukatívne aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny na regionálnej úrovni s cieľom zlepšenia informovanosti a zvýšenia ich povedomia o biodiverzite vrátane posilnenia motivácie k zapájaniu sa do enviro činností.


Ambíciou projektu je prostredníctvom vhodnej kombinácie rôznorodých komunikačno-edukatívnych nástrojov šíriť osvetu smerom na širokú verejnosť (deti a mládež, dospelí) ako aj vybrané špecifické skupiny (vlastníci pozemkov, predstavitelia samospráv, menšiny) vrátane podpory environmentálnej gramotnosti (prostredníctvom neformálneho vzdelávania a výchovy).

Projekt vznikol za podpory fondov Európskej Únie v programe – Kvalita životného prostredia.