20.6 C
Bratislava
štvrtok, 20 júna, 2024
spot_img

Chránené krajinné oblasti na Slovensku – 2. časť

Chránená krajinná oblasť Poľana

Patrí do geomorfologických celkov Poľana a Veporské vrchy, zasahuje do okresov Banská Bystrica, Brezno, Detva a Zvolen. Bola vyhlásená v roku 1981 a má rozlohu 20 079 ha. Patrí pod 2. stupeň ochrany. Poľana je najvyššie sopečné pohorie na Slovensku. Na jej území sa nachádza sopka s priemerom kaldery 6 km a obvodom takmer 20 km, ktorá patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. Od roku 1990 patrí medzi jednu zo štyroch slovenských biosférických rezervácií programu UNESCO Človek a biosféra.

Chránená krajinná oblasť Ponitrie

Patrí do geomorfologických celkov Tribeč a Vtáčnik a zasahuje do okresov Nitra, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Vyhlásená bola v roku 1985 a má rozlohu 37 665 ha. Keďže sa nachádza v dvoch rôznych orografických celkoch, tieto sa líšia geologickou stavbou, typológiou lesov, rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. Prírodné hodnoty pohoria Tribeč chráni CHKO Ponitrie zasahujúca aj na územie susedného vulkanického pohoria Vtáčnik. Správa CHKO Ponitrie sídli v Nitre. Aj keď je CHKO územne kompaktné, tvoria ho dve krajinársky odlišné časti. Severná časť sa rozprestiera na vulkanickom komplexe pohoria Vtáčnik. Okrem hustých bučín je zaujímavá bizarnými skalnými útvarmi. Najmohutnejšie bralá nachádzame v masíve Buchlova, Kláštorskej skale a najvyššom vrchu, ktorý dal meno celému pohoriu. Južná časť CHKO v pohorí Tribeč je krajinársky odlišná a jej špecifikom sú početné skalky vyskytujúce sa najmä po okrajoch pohoria.

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy

Nachádza sa na strednom Slovensku a viaže sa na dva orografické celky, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy. Zasahuje do okresov Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Žilina. Chránená krajinná oblasť bola založená v roku 1989 a má rozlohu 30 979 ha.Majú tu zastúpenie niektoré subtatranské príkrovy (manínsky, krížňanský, chočský), kvôli čomu na tomto území vystupujú hlavne vápence a dolomity. Bežnými horninami v Súľovských skalách sú bazálne zlepence.Medzi rozšírené lesné spoločenstvá sem patria bučiny, vo vyšších oblastiach jedľovo-bukové spoločenstvá s vyšším zastúpením ihličnanov.

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

Nachádza sa na strednom a západnom Slovensku, zasahuje do okresov Banská Štiavnica, Krupina, Levice, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Bola vyhlásená 22. septembra 1979 na rozlohe 77 630 ha. Jej cieľom je ochrana širšieho zázemia Banskej Štiavnice.Štiavnické vrchy sú sopečným pohorím, zaraďovaným k neovulkanitom. Ako celok tvorí pozostatky Štiavnického stratovulkánu. Je budované andezitmi, ryolitmi, brekciami a tufmi. Územie je mimoriadne bohaté na výskyt minerálov (približne 140 druhov a odrôd minerálov) a drahokovných rúd, v minulosti intenzívne ťažených.

Chránená krajinná oblasť Vihorlat

Chránená krajinná oblasť Vihorlat (CHKO Vihorlat) patrí medzi najmenšie veľkoplošné chránené územie na Slovensku. Žije tu okolo 5 tisíc druhov živočíchov. Bola vyhlásená vyhláškou MK SSR č. 9/1974 Zb zo dňa 28. decembra 1973 s cieľom ochrany a zveľaďovania prírody a prírodných zdrojov, zabezpečenia koordinácie jej hospodárskeho využívania v súlade s ochranou prírodného bohatstva a prírodných krás vzhľadom na ich všestranný kultúrny, vedecký, ekonomický a zdravotno – rekreačný význam. V tomto chránenom území platí druhý stupeň ochrany. Jednou z hlavných úloh vyplývajúcich z poslania CHKO je budovanie reprezentatívnej siete maloplošných chránených území, teda zabezpečovanie ochrany najhodnotnejších časti prírody formou prírodných rezervácií, chránených areálov a prírodných pamiatok.

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty je chránená krajinná oblasť na severovýchodnom Slovensku v Prešovskom kraji v Karpatoch. Zaberá územie pri štátnej hranici s Poľskom. Oblasť bola vyhlásená v roku 1977, pôvodne mala rozlohu 968,1 km² až do roku 1997, potom bol vyhlásený Národný park Poloniny vo východnej časti, pričom chránená krajinná oblasť sa zmenšila na 253,07 km².Vegetáciu reprezentujú najmä lesné porasty s prirodzenou skladbou drevín, miestami pralesovitého charakteru. Z drevín prevláda buk lesný. V bylinných spoločenstvách sa prelínajú druhy Východných a Západných Karpát a súčasne sa vyskytujú typické horské druhy karpatských bučín a vrcholových lúk s nížinnými teplomilnými druhmi, ktoré sem zasahujú z južných oblastí.

Chránená krajinná oblasť Záhorie

Chránená krajinná oblasť Záhorie je prvá nížinná chránená krajinná oblasť na Slovensku. Nachádza sa v regióne Záhorie na západnom Slovensku. Rozloha chránenej oblasti je 275,22 km² a je rozdelená na dve časti, západnú a severovýchodnú. Západná časť sa začína pri obci Kúty na severe, pozdĺž hranice s Rakúskom pri rieke Morava a končí sa pri meste Stupava na juhu. Severovýchodná časť je ohraničená vojenským obvodom Záhorie na východe a na juhu.

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané