Portál slovenskapriroda.sk je venovaný edukačným účelom pre žiakov zálkladných a stredných škôl a širokej verejnosti. Webová stránka je primárne určená pre cieľové skupiny: Žiaci základných škôl – II. stupeň (vo veku 10-15 rokov) a Študenti stredných škôl (vo veku 15-19 rokov) s predpokladaným podielom cca 60 %, široká verejnosť (dospelí obyvatelia vybraného regiónu), zástupcovia komunálnej sféry a vlastníci pozemkov s predpokladaným podielom 40 %. Portál je vytvorený, aby mohol byť využívaný učiteľmi v rámci vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Projekt je spolufinancovaný EU.

Napíšte nám: info@slovenskapriroda.sk

© Copyright - SlovenkaPriroda.sk - by 3KMedia spol.s r.o. 2021