23 C
Bratislava
štvrtok, 20 júna, 2024
spot_img

Národná stratégia ochrany biodiverzity Slovenskej republiky.

Národná stratégia bola prijatá v roku 2014 a jej cieľom je zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov na území Slovenskej republiky do roku 2020. Ciele sú stanovené v súlade s víziou, že prírodný kapitál SR bude do roku 2050 dostatočne chránený, pravidelne vyhodnocovaný, zdroje budú rozumne využívané a že prijaté opatrenia budú predchádzať nepriaznivým zmenám, ktoré by strata biodiverzity spôsobila. Národná stratégia kladie dôraz na:

 • Zastavenie zhoršujúceho sa stavu všetkých biotopov a dosiahnuť ich zlepšenie.
 • Zvýšenie povedomia laickej aj odbornej verejnosti o význame biodiverzity a informovať o možnostiach na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie.
 • Do roku 2020 zachovať a posilniť ekosystémy prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnoviť najmenej 15⁒ zdegradovaných ekosystémov.
 • Do roku 2020 zrealizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa zvýšil stav ochrany druhov a biotopov.
 • Zabezpečenie zlepšenia stavu ochrany druhov a biotopov v rámci Programu starostlivosti o lesy. Zabezpečiť udržateľnosť obhospodarovaných lesov.
 • Ochranu vodných a na vodu viazaných biotopov. Je potrebné zabezpečiť také využívanie vôd, ktoré nebude mať negatívny vplyv.
 • Zmiernenie negatívneho vplyvu inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy SR.
 • Budovanie právneho rámca na zníženie negatívnych faktorov na biodiverzitu.
 • Participáciu čo najväčšieho počtu účastníkov pre dosiahnutie cieľov stratégie.

Na dosiahnutie stanovených cieľov, vláda SR považuje za dôležité vzdelávanie a výskum v danej oblasti.

Ochrana biodiverzity je celosvetová priorita. Slovenská republika ako členský štát Európskej únie sa zaviazala zabezpečiť ochranu a obnovu biodiverzity na našom území.

Národná stratégia bola prijatá v roku 2014 a jej cieľom je zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov na území Slovenskej republiky do roku 2020. Ciele sú stanovené v súlade s víziou, že prírodný kapitál SR bude do roku 2050 dostatočne chránený, pravidelne vyhodnocovaný, zdroje budú rozumne využívané a že prijaté opatrenia budú predchádzať nepriaznivým zmenám, ktoré by strata biodiverzity spôsobila. Národná stratégia kladie dôraz na:

 • Zastavenie zhoršujúceho sa stavu všetkých biotopov a dosiahnuť ich zlepšenie.
 • Zvýšenie povedomia laickej aj odbornej verejnosti o význame biodiverzity a informovať o možnostiach na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie.
 • Do roku 2020 zachovať a posilniť ekosystémy prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnoviť najmenej 15⁒ zdegradovaných ekosystémov.
 • Do roku 2020 zrealizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa zvýšil stav ochrany druhov a biotopov.
 • Zabezpečenie zlepšenia stavu ochrany druhov a biotopov v rámci Programu starostlivosti o lesy. Zabezpečiť udržateľnosť obhospodarovaných lesov.
 • Ochranu vodných a na vodu viazaných biotopov. Je potrebné zabezpečiť také využívanie vôd, ktoré nebude mať negatívny vplyv.
 • Zmiernenie negatívneho vplyvu inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy SR.
 • Budovanie právneho rámca na zníženie negatívnych faktorov na biodiverzitu.
 • Participáciu čo najväčšieho počtu účastníkov pre dosiahnutie cieľov stratégie.

Na dosiahnutie stanovených cieľov, vláda SR považuje za dôležité vzdelávanie a výskum v danej oblasti.

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané