11.7 C
Bratislava
sobota, 18 mája, 2024
spot_img

Príroda slúži nám všetkým a máme právo na jej užívanie.

Hlavným zámerom je zachovanie prírodnej rovnováhy a ochrana rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utváranie podmienok na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.

Ochrana prírody a krajiny sa dá rozdeliť na dve základné podskupiny, a to:

 • všeobecnú,
 • osobitú.

Všeobecná ochrana

Príroda slúži nám všetkým a máme právo na jej užívanie. Avšak povinnosťou každej osoby je ju chrániť a podľa svojich možností sa o ňu starať. V prípade, že došlo k jej poškodeniu pričinením určitej osoby, je na nej, aby sa postarala o nápravu. Občania, ktorí zaznamenajú nelegálnu skládku odpadu alebo zdroj znečistenia, majú možnosť to ohlásiť aj pomocou elektronickej služby.

Osobitá ochrana

Medzi osobitnú ochranu patrí územná ochrana krajiny a jej stupne, ochrana drevín, lesov a druhová ochrana rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín.

Na Slovensku máme 5 stupňov ochranných pásiem krajiny. V prvom sa nachádza celé územie Slovenskej republiky. Ostatné územie sa nachádza vo vyšších stupňoch, pričom čím vyšší stupeň, tým vyššia miera ochrany.

Druhy chránených oblastí:

 • chránená krajinná oblasť,
 • národný park,
 • chránený areál,
 • prírodná rezervácia,
 • prírodná pamiatka,
 • chránený krajinný prvok,
 • chránené vtáčie územie,
 • obecné chránené územie.

Orgány ochrany prírody

 • Ministerstvo životného prostredia SR,
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia,
 • Obvodný úrad životného prostredia,
 • Obec,
 • Štátna veterinárna a potravinová správa.

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané