11.7 C
Bratislava
sobota, 18 mája, 2024
spot_img

„Zámerne som išiel do lesa, pretože som chcel žiť.“

Les je dôležitý a zložitý ekosystém rozprestierajúci sa veľkých plochách. Les plní mnoho funkcií.

Lesy rozlišujeme na základe rôznych špecifických znakov a na základe funkčnosti :

 • Podľa druhu spoločenstiev drevín a nadmorskej výšky v ktorej sa les nachádza poznáme na Slovensku 8 lesných vegetačných stupňov. Stupne sú vymedzené nadmorskou výškou, množstvom ročných zrážok a dĺžkou vegetačného obdobia. To určuje aký druh drevín sa v nich nachádza.
 • Podľa druhového zloženia lesa rozlišujeme:
 • Rovnorodý les, ktorý je tvorený jedným druhom dreviny. Môže byť prirodzený, napr. bukový, alebo založený človekom, napr. smrekové monokultúry.
 • Rôznorodý les je zmiešaný les, ktorí tvorí viacero druhov drevín.
 • Podľa veku lesa rozlišujeme:
 • Rovnoveký les, kde všetky dreviny sú rovnakého veku, napr. 30 rokov.
 • Rôznoveký les, tu sa nachádzajú dreviny rozdielneho veku, napr. 20, 40, 150 rokov. V lesníckej praxi je zaužívaný pojem vekový stupeň, ktorý vymedzuje vekový interval drevín v lese. V porastových mapách sú vekové stupne farebne odlíšené.
 • Podľa funkcie, prevládajúceho využitia lesa, poznáme:
 • Hospodársky les, jeho základnou funkciu je produkcia dreva a ostatných produktov, ako napr. huby, lesné plody, prútie, liečivé rastliny, zver, med, vianočné stromčeky.
 • Ochranný les má predovšetkým ekologickú funkciu. Sú to lesy, ktorých funkciou je chrániť pôdu, vodu, klímu. Lesy sa často nachádzajú na nepriaznivých stanovištiach, nad hornou hranicou lesa, napr. vysokohorské lesy.
 • Les osobitného určenia plní celospoločenské potreby s dôrazom na environmentálnu funkciu. Sú to vyhlásené chránené oblasti na ochranu prírodných a vodných zdrojov. Lesy sú významné z hľadiska ochrany prírody, rekreácie, poľovníctva, vzdelávania, výskumu, kultúrneho dedičstva a ochrany štátu.
 • Podľa vlastníctva, lesy delíme na štátne, súkromné, urbáre, koposesoráty, cirkevné, družstevné, obecné, mestské a neurčiteľné, ktorých majiteľ nie je známi.

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané