11.7 C
Bratislava
sobota, 18 mája, 2024
spot_img

Teplomilná flóra rastlinstva a živočíšstva Čachtických Karpát.

Napriek tomu, že priemerná teplota v zimných mesiacoch je -3 až -4 ºC toto územie je charakteristické teplomilnou flórou.

Prevažnú časť územia Čachtických Karpát pokrývajú významné biotopy, najmä teplomilné panónske dubové lesy, menšie vápnomilné bukové lesy a najmenšiu časť územia pokrývajú lipovo-javorové sutinové lesy. Významným je výskyt xerotermných nelesných biotopov. Vyskytujú sa tu suchomilné travinno-bylinné a krovinné porasty na vápnitom podloží a pionierske porasty na plytkých karbonátových substrátoch.

Z rastlín sa tu vyskytuje významný druh  :

  • klinček včasný Lumnitzei (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri),
  • podkovka ľúba (Hippocrepis emerus), rastúca v teplomilných dubinách,
  • z čeľade vstavačovitých (Orchidaceae). Druhy tejto čeľade sú chránené.

Živočíšstvo Čachtických Karpát je rôznorodé. Vyskytuje sa tu veľké množstvo bezstavovcov viazaných na xerotermné biotopy:

  • rovnokrídlovce (Orthoptera),
  • ucholaky (Dermaptera),
  • chrobáky (Coleoptera)- sága stepná (Saga pedo) je bezkrídla kobylka, najväčšia kobylka na SK
  • motýle (Lepidoptera) – mlynárik východný (Leptidea morsei), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria),
  • blanokrídlovce (Hymenoptera).

Medzi stavovce obývajúce územie patrí jašterica zelená (Lacerta viridis), užovka stromová (Zamenis longissimus) a syseľ pasienkový (Spermophilus citellus).

Kód územia: SKUEV0103

GPS: 48.724087, 17.761747

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané