11.7 C
Bratislava
sobota, 18 mája, 2024
spot_img

Orava je splavná po celom toku od Tvrdošína až po jej vyústenie do Váhu pri Kraľovanoch. Celková dĺžka splavnej časti je 63,5 km.

Rieka vzniká sútokom dvoch zdrojníc: pravostrannej Bielej Oravy a ľavostrannej Čiernej Oravy, ktorá priteká z Poľska. Na ich sútoku bola postavená Oravská priehrada. Pod priehradným múrom už tečie pod spoločným názvom Orava, prevažne juhozápadným smerom. Do Váhu ústi v nadmorskej výške 430,7 m n. m. pri obci Kraľovany.

Geologický podklad tvoria na severe flyšové horniny, nižšie vápencové bradlá. V obale bradiel je erózna brána, v ktorej úseku Orava a Oravica sledujú množstvo drobných bradlových, vápencových tvrdošov vyčnievajúcich z miernejšieho modelovaného reliéfu a dodávajúcich tým krajine malebný ráz. (Trstená, Dlhá nad Oravou a podobne). V Oravskom Podzámku podmýva rieka malebne skalu s Oravským zámkom. Za Tvrdošínom potom tečie rieka na juhovýchod a vytvára veľké oblúky. Do Váhu ústi v prielomovej kraľovianskej doline.

Najväčší prietok má rieka v marci a apríli, keď sa topí sneh, najmenší v januári a februári.

Celý tok rieky Orava bol v roku 1997 vyhlásená za chránený areál s rozlohou 4 417 463 m² a so 4. stupňom ochrany. Predmetom ochrany je komplex zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov

Splavnosť rieky

Orava je splavná po celom toku od Tvrdošína až po jej vyústenie do Váhu pri Kraľovanoch. Celková dĺžka splavnej časti je 63,5 km. V obdobiach s dlhotrvajúcim suchom je však splavná v celej dĺžke len pri vypúšťaní vody z Oravskej priehrady. Koryto je široké 50 až 100 m a je značne pestré. Striedajú sa prudšie úseky s tichou, takmer stojatou hladinou. Tok má po celej dĺžke prirodzenú podobu s množstvom väčších i menších meandrov. Rieka má najväčšiu dravosť na dolnom toku od Párnice do Kraľovian. V tejto časti rieka preteká zúženým údolím medzi svahmi Malej a Veľkej Fatry a dno je pokryté balvanmi.

Zaujímavosti na rieke

Námestovo– časť mesta bola zatopená Oravskou priehradnou nádržou.

Oravská priehradná nádrž – patrí medzi najväčšie umelé vodné plochy v strednej Európe (35 km²).

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané