4.2 C
Bratislava
utorok, 23 apríla, 2024
spot_img

Množstvo rastlín európskeho významu. Rastlinstvo Zázrivských lazov.

Na území Chránenej krajinnej oblasti Zázrivské lazy sa nachádza množstvo rastlín európskeho významu.

Geologické podložie a zloženie pôdy tejto oblasti poskytuje priaznivé podmienky pre rastlinstvo rôznych druhov. Na horských a podhorských lúkach s vysokou diverzivitou sa vyskytuje :

 • zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata),žltohlav európsky (Trollius altissimus), ľalia cibuľkonosná (Lilium bulbiferum), soldanelka karpatská (Soldanella carpatica),
 • z čeľade vstavačovitých : vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii), päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea),vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa).

Na podkladoch chudobných na živiny rastú psicové porasty a porasty borievky obyčajnej. Menej časté sú penovcové prameniská. V oblastiach, kde došlo k zosuvom sa vytvorili prechodné rašeliniská a slatiny. V tomto prostredí sa dobre darí kruštíku močiarnemu (Epipactis palustris), tučnici obyčajnej (Pinguicula vulgaris), všivcu močiarnemu (Pedicularis palustris) a vachte trojlistej (Menyanthes trifoliata).

Medzi ďalšie chránené biotopy Zázrivských lazov patria:

 • suchomilné travinnobylinné a krovinanté porasty na vápenatom podloží,
 • vápnomilné bukové lesy,
 • lužné vŕbovo-topoľové lesy,
 • bukové a jedľové kvetnaté lesy,
 • javorovo-bukové horské lesy,
 • lipovo-javorové sutinové lesy,
 • karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou,
 • vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa,
 • nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa,
 • slatiny s vysokým obsahom báz.

Kód územia: SKUEV0251

GPS: N 19.15547180176    E 49.27721405029

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané